مرور کلی بر دستگاه دارو  پر کن


مرور کلی

اين دستگاه براي پر كردن بطري از دارو تهيه گرديده كه در آن از سرو درايو مدل ED و HMI كينكو بمنظور دستيابي به دقت بالا استفاده گرديده است.

 
چرخه فرايند
 
زمانيكه بطري به سنسور مربوطه مي رسد ، سرو موتور جت درپوش را روي بطري قرار مي دهد و بطور همزمان سرو موتور پركننده ، دارو را در بطري پر مي كند.
      با بهره گيري از مزيت هاي سرو سري ED مي توان انكودر موتور تغذيه را به اينترفيس " Master encoder" سرو درايو جت متصل كرد كه در اينصورت سرعت سرو موتور متناسب با سرعت انكودر خواهد شد و در واقع اينترفيس"Encoder out" به اينترفيس "Master encoder" سرو درايو متصل مي شود.
       با بهره گيري از روش Homing سرو مدل ED مي توان پمپ پيستون را در ارتفاع ثابت نگاه داشت.
       با استفاده از سيگنال سنسور تشخيص بطري ، سروهاي ED به ترتيب فعال شده و عمليات آغاز مي گردد.
      با بهره گيري از HMI  كينكو مي توان PLC و سرو درايو را به يكديگر ارتباط داد و با تغيير پارامترهاي درايو ،سرو موتور و PLC را كنترل كرد.
 
Kinco sulution for Medicine filling machine
 
 
نمودار چرخه فرايند
 
 
 
 
 
پيكربندي
 
نام
مدل
مقدار
سرو درایو
ED430-0020-LA-K
12
سرو درایو
SMH 60S-0020-30AAK-3LKL
12
سرو درایو
ED430-0075-LA-K
1
سرو موتور
SMH 60S-0075-30AAK-3LKL
1
HMI
MT4500T
1
PLC
Customer Self-Selection
1

  

خلاصه
 
1.پاسخگويي فركانس سري ED سرو تا 2 مگا هرتز مي باشد.
2.سروهاي سري ED مي توانند منحني حركت را در سكانس هاي داخلي برنامه ريزي كنند.
3.با اتصال HMI به PLC و ED سرو ،مي توان پارامترهاي درايو را تنظيم كرد و از اين طريق PLC و سرو موتور را كنترل كرد.
 
قبلی:ندارد
بعدی:ندارد
JoomShaper